1.شادی درونگراس

2.شادی بلد نیست بگه شلام عجقم ,دوشت دالم!

3.شادی گاهی حوصله ی خودشم نداره چه برسه یکی دیگه 

4.شادی گاهی گوشیشو میذاره رو سایلنت و کلا به تلگرامش نگاه نمیندازه,دوست نداره یکی

دم به دقیقه بهش پیام بده بگه الووووو,کجاااایی پس

5.شادی بلد نیس حرفای خاک برسری بزنه

6.شادی عکسای خاک برسری واسه کسی نمیفرسته

7.شادی کار داره,بیکار نیست بشینه فرت و فرت پیام  بفرسه,اصن کارم نداشته باشه حالشو نداره 

8.شادی نمیتونه الکی به کسی بگه دوستت دارم,از شنیدن دوستت دارم الکی هم چندشش میشه

9.شادی بلد نیس خودشو واسه کسی لوس کنه و ادای دختر بچه هارو دربیاره

10.شادی اهل یه رابطه ی الکی و بی نتیجه نیست.

شادی دوست دختر خیلی بدیه.