سلام

این مدت که نبودم 

هم همش سرکار بودم و وقت نداشتم هم

میخواستم با خبرای خوب بیام

مثلا بگم,مشکل بابا داره حل میشه ,یا قرضامون کمتر شده

یا من خوبم

یا شایان خوبه.

ولی این بارم با یه خبر بد اومدم

شایان به خاطر عفونت ریه تو بیمارستان بستریه

یه توده تو گردنشه

میخوان نمونه بدارن 

مشکوکه به سرطان....

اونا نمیگن ولی میدونم مشکوکه به سرطان...

تورو خدا واسمون دعا کنید..

تورو خدا هر کی پستمو دید واسه داداشم دعا کنه

دعاکنه بگن فقط عفونته