اقا سلوووووووم!!

خوفید؟؟؟؟

ما خونه تکونیمون تموم نشده هنوز  (ایکون گریه)

دوتا سطل رنگ خریدیم و داداشمو دوستش دارن هال و رنگ میکنن منم دارم اتاقمو خالی میکنم

که بیان اینجارم امروز بزنن:)

گفتم وسط کار یه پست بذارم!کاملا در جریان قرارتون بدم!

فرداهم باید فرش و موکتای اتاقمو بشورم چون کف اتاق خوابو موکت کردیم روشم فرش انداختیم

حالا خداروشکر هال موکت نداره و فقط سرامیکارو بخارشو میزنم تموم میشه 

ودراخر اینکه به خانومتون و یا خواهر و مادرتون تو خونه تکونی کمک کنید گناه دارن تنهایی 

خونه تکونی کنن! *____*