سلووم

کلا برنامه خوابم عوض شده ساعت5 میخوابم تا9شب

بعداز 9شب تا6صبح بیدارم!!دوساعت میخوابم و 8 ونیمم میرم مهد!

اخه یکی نیست بگه تاصبح تو اینستا چرخیدنت چیه دختر!

والابوخدا!!!!

تومهد رابطه م با بچه ها خوبه کمیل بداخلاق و اخمو هم خیلی بهتر شده!

فردا قراره جشن بگیریم و بهشون کادو بدیم و کیک بگیریم عکاسم قراره بیاد عکسه

دسته جمعی بندازیم!اونوقت این بچه ها10سال دیگه عکساشونو میبینن و میگم هیییییی

یادش بخیر  این خاله شادیه !!!!!

میخوام مانتو مشکی بپوشم با شال صورتی!لاکامم الان پاک میکنم و صورتی میزنم

حمومم باید برم!!!خخخخ!!!!

والا من واسه این جشن بیشتر از بچه ها اسنرس دارم!!!!!!!!