سلام

امروز شایان برای بار سوم عمل شد

چقدر استرس کشیدیم تا از اتاق عمل بیاد بیرون 

الان بردنش ای سی یو

خداکمک کنه که خوب شه و این اخرین عملش باشه...

میخواییم مدارک پزشکیشو بفرستیم بیمارستان اجی بادام ترکیه

اونجا مدارک و مطالعه میکنن و اگه راه درمانی باشه و کاری از دستشون بر بیاد  وقت میدن ببریمش

اگه وقت بدن حتما میبریمش