سلام

امروز جواب سونوی شایان رو به دکترش نشون دادیم

حالش بده

خیلی بد

باید عمل شه باز

عملش خیلی خطرناک تر از قبله

فرداشب اسکن شکم و لگن داره

احتمال میدن به لگنش زده باشه

واسه شایان دعا کنید

دعا کنید غده تو بدنش پخش نشده باشه.

نمیدونم خدا داره با زندگی ما چیکار میکنه

تو این دنیا فقط شایان زیادیه؟

من هر روز از خونه بیرون اومدنی خانودمو میسپردم به خدا شایان از

خونه در میومد میگفتم خدایا به خودت میسپارمش....

من شایان و همیشه به خودت سپردم

خودت باز مراقبش باش

ازما نگیرش که اگه اون نباشه منم نمیتونم به زندگیم ادامه بدم....