تو عمرم روزایی بدتراز این روزا نداشتم

بدترین روزاییه که توعمرم دارم میبینم

امروز معلوم میشه نامدار سند میزاره یانه

توروخدا واسمون دعا کنید