سلوووم 

خوفید؟؟؟؟؟

اقامن خوف نیستم!!! دلیلشو حالا میگم براتون.

دوروزه اصن حوصله نداشتم بیام وبمو کنم،این اپ نکردنم واسه این نیست که حرفی ندارم

اتفاقا چندروزه پرازحرفم ولی حوصله حرف زدن ندارم....

سیزده به در که خداروشکر بارون اومد نرفتیم بیرون،دوست ندارم وقتی قهریم جایی بریم

الکی بشینیم سرسفره و الکی تظاهر کنیم هیچی نشده!

به جاش منو سونیا تواتاقمون سیزده مونو به در کردیم که عکسشو واستون میذارم!

کلی هم خوش گذشت!!!!!!!!

دیروزم که هیچی،تا ۱۲خواب بودم بعدش ۴دوباره خوابیدم تا۸شب،

فکر کنم دارم مریض میشم مگه ادم چقدرمیتونه بخوابه من اینهمه خوابیدم،

امروز از بیکاری هزارتا درد و مرض اومده سراغم هزارتافکر الکی...

دنبال کارم 

من نمتونم توخونه بمونم میدونم اگه بشینم توخونه هر روز بایدباهاشون بجنگم.

بچه ها واسم دعا کنید ،دعاکنید کار پیدا کنم دعا کنید یه اتفاق خوب بیوفته.

امروز دوست بابام اومده بود تومغازه میگفت باابای بهنام قراره طبقه بالای خونشونو بسازه میگفت

امروز اومده بود داشتیم حرف میزدیم میگفت این دختره ۵۰میلیون به ما ضرر زده......

من!

اخ خدا ازته دل ازت میخوام که همین کارایی که بامن کردن سرشون بیاد......

دوستان کامنتاروالان جواب نمیدم میذارم فردا که حالم بهترباشه بعدجواب بدم.