سلوووووم

اقا خوبی،بدی دیدید حلال کنید من دارم میرم شلمچه!!!!!!!

ساعت۴ونیم صبح حرکته !

اگه زنده برگشتم حتما همونروز پست میذارم!

واسه همتونم اونجا دعا میکنم!!!

خداحافظ