سلووووم

ایشالا که اونایی که عشقولی داشتن امروز روز پراز عشقی واسشون بوده باشه!!!

ما که نداشتیم!!!

زیاد پست نمیذارم چون اتفاق خاصی نیوفتاده ,همه چی ارومه و منم هر روز

میرم مهدو میام خونه روزای زوج که کلاس دارم روزای فردم میگیرم میخوابم!!!!

امروز تومهد با بچه ها کلاژ داشتیم!واسشون دکمه های رنگی وپارچه های گل گلی برده بودم

تا نصفه شب با مامان نشسته بودیم گلای پارچه هارو درمیاوردیم که بچه ها راحت باشن!

خلاصه که امروز تومهد بچه ها کلیییی ذوق کردن,اینقدرم که ذهناشون خلاقه!کلی چیزای

بامزه با پارچه و دکمه کشیدن!

منم همچنان دنبال یه دکترخوب میگیردم واسه عمل بینی,

نمیخوام عجله کنم و هول هولکی برم پیش یکی و بعدا پشیمون شم ,دختر خواهر شوهر

دوستم رفته پیش کامران اکرمی  توکرج .خیلی خوب شده!

دختره خیییییییلی بینیش بزرگو زشت بود الان اینقدر خوشگل شده!

واسه من بزرگ نیست ولی خب گوشتیه عمل کنم خیلی خوب میشه!

دخترخالمم رفته پیش دکتر عابدین تو کلینیک سینا اطهر تجریش عمل کرده اونم خوب شده ولی

من ازمدل بینی فامیل دوستم بیشتر خوشم اومده!

مشکل اینجاست که  تو سایت دکتر اکرمی اصلا نمونه کاری نیست اینستاگرامشم

عکسی نداره!

  به نظرم عادی نیست که دکتره سایت داشته باشه ولی هیچ نمونه ای از

عملایی که کرده تو سایتش نباشه!

من دوست ندارم بینیموخیلی قلمی کنه و خیلی عروسکی باشه ولی دوست دارم یه کم سربالاش

کنه!

حالا فردا زنگ میزنم مطبش بامنشیش صحبت میکنم!

اگه دکترخوب پیداکنم قبل عید عمل میکنم اگه نه که میذارم واسه بعدازعید عجله که ندارم!

اگه دکتر خوبی سراغ دارید لطفا بهم معرفی کنید!