سه سال پیش یه کاکتوس گرفتم

همونروز گفتم روزی که این کاکتوس گل بده

زندگی من روبراه میشه...

کاکتوسم بعد از سه سال تازگیا چند سانت

رشد کرده!

http://khayatbashi.blog.ir/post/64