روزای سختی رو داریم میگذرونیم

ایین دوماه پرازبدبختی بود 

مثل اینکه همه چی داره درست میشه واسمون دعا کنید ...

خودمم خوبم ولی یه مشکلی هست 

نمیدونم کیه که از طریق یه ربات تو تلگرام داره بهم پیام میده و

خیلی منو بهم ریخته