واقعا غم انگیزه اتفاقی که افتاده 

من که اصلا ادم احساساتی نیستم با دیدن فیلم لحظه ی 

ریختن ساختمون و گریه ی اتش نشانا گریه م میگیره 

چندروزه یه لحظه هم کانال تلوزیون از شبکه خبر عوض نمیشه تو خونه ما,

خدا به خانواده هاشون صبر بده...

خودمم نیستم سرم خیلی شلوغه این دوماه دوماه پرکاریه واسه من

کلی اتفاق افتاده هم خوب هم بد 

میام مینویسم