سلووووم

اقا من الکی الکی از صبح اعصابم خورده!

پنج شنبه ها ساعت۴تعطیل میشیم قرار بود تا۶نگهمون دارن که کار کم بود گفتن برید

توراه اینقدر خوش گذشت که حد نداره!اومدمم خونه خوابیدم یهو چشم باز کردم

هنگ بودم نمیدونستم شبه ؟روزه؟ساعت چنده؟چندشنبه س!

نگاه کردم دیدم ساعت هشته شبه اخه هنوز هوا روشن بود بعد من و بابا فقط خونه بودیم و

خواب بودیم برقاهمه خاموش بود،واسه همین تا چند دقیقه هنگ بودم!!!!!

خلاصه که بلندشدم ارزو تو تلگرام  پیام داد ,از قبل از عید به بعد ندیدمش چندوقت بود خبری هم ازش نبود!

اعصابمو حسابی بهم زدا!

یه کم حرفای معمولی زدیم و شروع کرد عکس لباس مجلسی از یه کانال تلگرام فرستادن

لباسای۴۰۰پونصد تومنی!میگه قشنگه؟

میگم اره خوشگلن بعد شروع کرده تعریف کردن که اره میخوام فلان مدل و فلان

مدلو بخرم واسه تو خونه بپوشم!!!

میگم لباس ۴۰۰تومنی میخوای بخری تو خونه بپوشب؟؟؟؟

میگه اره مگه چیه؟؟؟؟دوست دارم!

خب که چی مثلا!؟

بعد شروع کرده به تعریف که اره داریم خونه میسازیم هفت طبقه!

طبقه هفتمش واسه خودمه استرس دارم !

میگم چرا استرس داری؟

میگه میخوام وسیله هامو عوض کنم استرس دارم چی بخرم که به مدل خونه م بیاد!

میگم هنوز خونه سه ماه دیگه تکمیل میشه تو استرس وسایل داری؟

میگه اره چون پول دستمه  دوست دارم بهترینارو بخرم!

واقعا که چی؟؟؟؟؟

یا میگه  میخوام طبقه اول و کار گاه خیاطی بکنم واسه خودم!!!!

خب اخه یکی نیس بگه تو خیاطی رو پیش خودم یاد

گرفتی الان داری پزشو به خودم میدی؟؟؟؟

من موندم ارزو دیگه چرا اینجوری شده!ف من وارزو خیلی باهم صمیمی هستیم 

ازاون انتظار فخر فروشی ندارم ،ولی انگار باید

از اونم انتظار داشته باشم!