سلووووم

اقا جاتون خاااالیا!بدجورم خالی!!!!

دیشب کلی دلم خنک شد!!علتشو نمیگم ولی درکل دلم بدجور خنکه الان!!!!1خخخخ!

دیروزم که مهد تعطیل بود کلا روحم شاد شد!!!!

امروز چهلمه پسرعممه ماکه نرفتیم بابا رفته اونم رفته  جواب حرفای که زدن و بده!

پشت من خیلی حرف زدن,من نمیگذرم خداهم نگذره از هیچکدومشون....

حتی عزیزم,اون که تو اون دنیا باید جواب من یکی رو بده...

خدا ازشون نگذره...

این که توضیح نمیدم چیا شده و چیا گفتن و تو چه چیزایی منو قاطی کردن واسه اینه

که خجالت میکشم کسی بفهمه همچین عمه هاو عموهایی دارم.

چندروزه توفکر اینم کلاس گیتار برم ولی جایی رو پیدا نمیکنم که نزدیکم باشه و مختلط

نباشه,ندسال پیش واسه تولدم شایان یه گیتار خرید ولی هیچوقت وقت نکردم

کلاسشو برم,حالا معلوم نیست شاید تو این چند وقت رفتم!

راستی یادتونه درمورد نقشه های شیطانی بهتون یه چیزایی گفته بودم,

خودشون گیر دادن بیا نقشه هاتو رو ما پیاده کن!هی من میگم

ولم کنین بابا من دخترخوبیم!اونا هی  میان التماس میکنن که تو روخدا بیا حال مارو بگییر!!!!