تاحالاشده یه حرفی بزنید و بعدپشیمون شید ؟

من الان تو این وضعم:(

یه حرفی زدم که اشتباهم نبوده ولی خب خیلی پشیمونم

:(

باشد که ازاین به بعد ادم باشیم!