سلووووم

بچه ها  منو بابا واسه یه کاری باید بریم تبریز

ساعت ۴صبح راه میوفتیم 

تو این وضع جاده ها وهوای وحشتناک مجبوریم بریم

وباز جا داره اینجا بازم یادی از شایان  بکنم!