تا حالا شده یکی یه کاری کنه و شما از دور بگید

خاک برسرش اگه من بودم فلان کارو میکردم

یااگه من بودم فلان کارو نمیکردم

یا واقعا که چقدر ضعیفه چرا داره فلان کارو میکنه؟؟؟

واسه هممون این اتفاق افتاده که از دور واسه کسی دیگه اینجوری بگیم

ولی تا حالا شده که حالتون خیلی بد باشه و

اصلا ندونید دارید چیکار میکنید؟؟

تاحالا شده پشت سرهم کارای احمقانه بکنید ؟؟

تا حالا شده کارایی بکنید که از دور بهتون بگن عههه چرا اینکارو میکنی؟

چرا فلان حرف و فلان جا نزدی؟

چرا باز فلان کارو کردی؟؟؟

شده دیگه, واسه هممون شده که تو این حال باشیم

وسط گل گیر کنیم و نتونیم حرکت کنیم

نتونیم جواب نگاها و حرفایی که با تمسخر بهت میزنن و میگن چرا فلان

اشتباه و میکنی بدیم

من الان اونجام...

وسط یه باتلاق وایسادم و هی دارم کارای احمقانه میکنم.....

شایدتو دلتون بگید چرا به بهنام فکر میکنی؟؟

من جای تو بودم اصلا بهش فکر نمیکردم من اگه جای تو بودم

گریه نمیکردم واسش من اگه جای تو بودم جوابشو نمیدادم....

  من الان وسط همون گلیم که گفتم....


 پ ن:معصومه جون من سه تا ادرس از تو دارم که هیچکدومش برام باز نمیشه یکیش

هست ولی اخرین مطلبش واسه مهر ماهه ادرستو برام بزار من گمت کردم:(